-Hoogleraar

Onlangs had ik een gesprek met een hoogleraar, een man die ik an sich hoog heb zitten. De gesprekken hebben over het algemeen een boeiend onderwerp en daar ik (bijna) overal tegenin ga zijn de gesprekken nimmer saai. Zo ook dit gesprek.
Het onderwerp was de olieramp van 2010 in de golf van Mexico. Geen idee hoe we hier op kwamen maar dat doet er ook niet toe.
Ik zei op gegeven moment: ‘Ja, vreselijk hè zo’n olie ramp. Dat duurt jaren zo niet eeuwen eer de natuur weer is hersteld.’ Hij antwoordde met: ‘Nou, dat schijnt reuze me te vallen.’ ‘Hoe komt u daarbij?’ antwoordde ik. Hij zei: ‘U moet niet alles geloven wat u leest.’ Hoe bedoelt u.’ ‘Ach, er wordt zo vaak overdreven in de media.’ Ik vroeg hem: ‘O, u bent er geweest?’ ‘Hoezo’ antwoordde hij. Ik zei: ‘Heeft u daar gedoken en gezien hoe het er nu uitziet?’ ‘Nee’ was het antwoord. ‘Dus u baseert uw mening net als ik op wat u leest.’ De man was voor het eerst even stil en daarna kwam een kort lachje.